ไดแคลเซียมฟอสเฟต ตราต้นสน ได้ผลิตและจำหน่ายมานานกว่า 30 ปี โดยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์) จากกรมปศุสัตว์ สูตรทางเคมีของ DICALCIUMPHOSPHATE P18 ( CaHPO4.2H2o )