ไดแคลเซียมฟอสเฟต ราคา 14 บาท/กิโลกรัม ผลิตจากกระดูกสัตว์

ไดแคลเซียมฟอสเฟต สำหรับเสริมธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส ให้แก่สัตว์เลี้ยงทุกชนิด ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ วัว กุ้ง ปลา ผลิตจากกระดูกสัตว์ล้วน ไม่มีส่วนผสมจากหินหรือเปลือกหอย ปลอดภัยจากสารพิษที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ มีการดูดซึมไปใช้โดยร่างกายของสัตว์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อเด่นของไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ผลิตจากกระดูกสัตว์

ไดแคลเซียมฟอสเฟต ตราต้นสน ได้ผลิตและจำหน่ายมานานกว่า 30 ปี

โดยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์) จากกรมปศุสัตว์
สูตรทางเคมีของ DICALCIUMPHOSPHATE P18 ( CaHPO4.2H2O )